LÆS MERE

Artikler

Her finder du henvisninger til artikler, TV og webdoks der omhandler DEMOS-10.

Evalueringsrapporter

Her finder du henvisninger til rapporter lavet i forbindelse med afprøvning af DEMOS-10. Rapporterne er lavet af brugerne af DEMOS-10 uden indblanding fra BRANE’ s side.

Omfanget af de enkelte rapporter varierer, men alle er lavet i som en vurdering af DEMOS-10 i praktisk brug.

Cases

Her finder du henvisninger til PDF dokumenter, der beskriver erfaringer med brugen af DEMOS-10. Dokumenterne indeholder udsnit af døgnrytmerapporter, der illustrerer den behandlede problemstilling.

Projekter

Her finder du henvisninger til projektrapporter hvor BRANE har stået for projektet eller været en del af.

KERTEMINDE PROJEKTET

Projektet har vist at døgnrytmemåling med DEMOS-10 er et effektivt værktøj for plejepersonalet til at få ny viden om borgernes trivsel og til effektivt at tilpasse plejen og handlingsanvisningerne for de borgere der vurderes til at have en dårlig trivsel.

De vigtigste resultater er:

  • Personalet opnår ny indsigt i borgerens trivsel med døgnrytmemålinger.
  • Personalet kan justere plejen ud fra døgnrytmedata.
  • Borgernes niveau for trivsel fastholdes i ½ til ¾ år.
  • Personalets individuelle og fælles faglige vidensgrundlag og fokus på den enkelte borger med demens styrkes.

Projektet er gennemført som et kvalitetsudviklingsprojekt i Kerteminde Kommunes demenspleje i perioden fra september 2020 til og med september 2021.

Projektet var et samarbejde mellem Kerteminde Kommune, Syddansk Sundhedsinnovation (SDSI), Syddansk Universitet (SDU), SENS Innovation ApS og BRANE ApS, faciliteret af Danish Life Science Cluster, med støtte fra den Europæiske Regionalfond.

Download “Sammenfatning af Kerteminde projektet” her.

Vejledninger

Her finder du skrevne vejledninger (PDF-format) i brugen af DEMOS-10, klik på den ønskede vejledning: